Uitgever met een missie

 Ontstaan

Josua Ossendrijver heeft heel zijn leven getwijfeld aan zijn identiteit. Op 67-jarige leeftijd zag hij eindelijk zijn vermoedens bevestigd. Hij was niet Klaas Slegt, zijn geboortenaam, maar Josua Ossendrijver zoals hij zou hebben geheten als hij niet tijdens de oorlog was geboren.

Zijn biologische ouders (het Joodse echtpaar Ossendrijver) waren met hun zoontje David ondergedoken. Zijn moeder was zwanger. Door omstandigheden gedwongen is hij direct na zijn geboorte door het verzet ondergebracht bij het, niet-Joodse, kinderloze gezin van de vriendin van zijn moeder. Het gezin Ossendrijver en hun zoontje David zijn in Auschwitz vermoord. Het verhaal van de emotionele achtbaan van zijn speurtocht heeft Josua Ossendrijver als manuscript ingestuurd naar Uitgeverij Verbum. Verbum noemt zich de Holocaust Bibliotheek. De biografie was non-fictie en behandelde een aspect van de Holocaust.  Het manuscript paste naadloos bij het profiel van de uitgeverij en leidde al snel tot een contract. In november 2014 lag het boek VERDOEZELD VERLEDEN in de boekhandel.

In 2018 verscheen een tweede druk, welke op dit moment (juli 2020) opnieuw uitverkocht is.

Enkele jaren later accepteerde Verbum, hoewel niet geheel passend in het uitgeversprofiel, toch zijn fictieve roman BROOS ROOD. Ofschoon deels spelend tijdens de Tweede Wereldoorlog is dit een fictief verhaal. Ook dit boek werd bij lezers goed ontvangen en door het open einde was er van diverse kanten het verzoek om een vervolg.

Dit vervolg werd het manuscript VLUCHT. Wederom fictie, hoewel de auteur het zelf een 'waargebeurd fictief verhaal' noemt. Echter neemt de Tweede Wereldoorlog er nu slechts een bescheiden plaats in. Dit manuscript trekt uitsluiting, vervolging en vlucht naar het heden. Hij was dan ook niet verbaasd dat dit manuscript niet werd geaccepteerd als passend in het fonds van Verbum. Maar wel een boek dat Josua Ossendrijver als gastspreker voor Kamp Westerbork past als een jas.

Reden voor Josua Ossendrijver om bij de Kamer van Koophandel zijn eigen uitgeverij te registreren. Nu heeft hij het hele proces in eigen hand. Bijkomend  voordeel is volledige vrijheid wat betreft vormgeving en uitvoering.

Vanzelfsprekend heeft ook Bubulcus een uitgeversprofiel. De uit te brengen boeken gaan uit van een  mens- en maatschappijbeeld waarin mensen leven in een samenleving die voor iedereen veilig voelt. Waar niemand wordt uitgesloten of vervolgd vanwege ras, sekse, geloof, geaardheid of wat dan ook.


Naamgeving en logo

Dilemma:  Boötes of Bubulcus? De eerste is de officiële naam voor het sterrenbeeld Ossendrijver. De laatste is Latijn voor ossendrijver. Na lang wikken en wegen werd het Bubulcus, als ode aan Salomo Selig (Frankfurt 1741). De stamvader  van de Ossendrijvers, die ook nog eens als veedrijver naar Nederland kwam. Hij wordt door de huidige Ossendrijvers weleens gekscherend de oer-os  genoemd.
Daarmee lag ook de basisvorm van het logo op tafel. Een oeros!

Met dank aan Klaus Hausmann!
Op Pixabay is een royalty-free werk van Klaus Hausmann te vinden, geïnspireerd op de rotstekeningen van Lascaux. De oeros uit dit werk heeft Ossendrijver  bewerkt tot logo.

Bubulcus wordt uitgesproken als Boe-BOEL-koes. Hetgeen wel heel 'des runds' klinkt.